4 khóa học Khoa học Máy tính tại Humber College

21721

289

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Computer Engineering Technology

133 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2019

CAD$14,964.00 (261,549,764 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate of Achievement in Graphic Design for Print and Web

203 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2019

CAD$8,892.50 (155,428,447 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate of Achievement in Web Design and Development

26 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2019

CAD$8,892.50 (155,428,447 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Computer and Network Support Technician

22 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2019

CAD$14,964.00 (261,549,764 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Ngoài lý thuyết, Trường Humber còn chú trọng thực hành, phòng thí nghiệm hiện đại, không gian sáng tạo để khơi dậy tinh thần sáng tạo và kinh doanh.

  • Một trong những trường đa dạng, toàn diện và lý thú ở Canada
  • Hơn 4.700 sinh viên quốc tế từ 138 quốc gia theo học
  • Hơn 180 khóa học được giảng dạy tại 8 khoa trực thuộc
  • Đi thực tập và theo học một học kỳ ở nước ngoài