7 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Humber College

21845

290

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Computer Engineering Technology

134 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2019

CAD$14,964.00 (261,549,764 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate of Achievement in 3D Modelling and Visual Effects Production

69 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2019

CAD$9,075.56 (158,628,079 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate of Achievement in Graphic Design for Print and Web

207 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2019

CAD$8,892.50 (155,428,447 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate of Achievement in Web Design and Development

27 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2019

CAD$8,892.50 (155,428,447 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Computer and Network Support Technician

24 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2019

CAD$14,964.00 (261,549,764 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Ontario Graduate Certificate in Information Technology Solutions

221 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2019

CAD$16,673.00 (291,420,691 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Ontario Graduate Certificate in Systems Navigator

31 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2019

CAD$16,006.20 (279,765,961 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Ngoài lý thuyết, Trường Humber còn chú trọng thực hành, phòng thí nghiệm hiện đại, không gian sáng tạo để khơi dậy tinh thần sáng tạo và kinh doanh.

  • Một trong những trường đa dạng, toàn diện và lý thú ở Canada
  • Hơn 4.700 sinh viên quốc tế từ 138 quốc gia theo học
  • Hơn 180 khóa học được giảng dạy tại 8 khoa trực thuộc
  • Đi thực tập và theo học một học kỳ ở nước ngoài