15 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Humber College

canada

25701

456

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Computer Engineering Technology

232 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$15,412.00 (269,271,334 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate of Achievement in 3D Modelling and Visual Effects Production

99 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$11,095.76 (193,859,986 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate of Achievement in Graphic Design for Print and Web

413 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$9,704.38 (169,550,438 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate of Achievement in Web Design and Development

49 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$9,704.38 (169,550,438 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Computer and Network Support Technician

64 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$16,532.00 (288,839,456 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Computer Programming

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Funeral Director Class 1 (Embalming)

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 5 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$15,412.00 (269,271,334 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Ontario Graduate Certificate in Business Insights and Analytics

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$20,227.00 (353,396,787 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Ontario Graduate Certificate in Enterprise Software Development

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$18,340.00 (320,427,996 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Ontario Graduate Certificate in Information Technology Solutions

367 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$18,340.00 (320,427,996 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Ontario Graduate Certificate in Systems Navigator

55 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$16,532.00 (288,839,456 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Ontario Graduate Certificate in User Experience (UX) Design

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$17,840.00 (311,692,227 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Ngoài lý thuyết, Cao đẳng Humber còn bổ trợ thực hành, phòng thí nghiệm hiện đại & không gian sáng tạo để khơi gợi tinh thần kinh doanh khởi nghiệp.

  • 1 trong những trường cao đẳng đa dạng và toàn diện ở Canada
  • Trên 6.500 sinh viên quốc tế từ 130 quốc gia
  • Hơn 180 chương trình được giảng dạy tại 6 khoa trực thuộc
  • Đi thực tập và theo học một học kỳ ở nước ngoài