3 khóa học Bán lẻ tại Humber College

canada

19182

298

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Commerce - Fashion Management (Honours Degree)

287 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$17,840.00 (305,557,658 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Fashion Arts and Business

135 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$15,412.00 (263,971,672 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Ontario Graduate Certificate in Fashion Management

5 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH