8 khóa học Marketing tại Humber College

canada

25836

461

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Commerce - Marketing (Honours Degree)

155 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$17,084.00 (299,233,345 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Creative Advertising (Honours Degree)

51 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$17,084.00 (299,233,345 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Advertising and Graphic Design

228 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$14,842.00 (259,963,785 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business - Marketing

98 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$14,842.00 (259,963,785 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Ontario Graduate Certificate in Advertising - Account Management

17 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$16,111.00 (282,190,846 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Ontario Graduate Certificate in Advertising Copywriting

60 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$16,111.00 (282,190,846 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Ontario Graduate Certificate in Marketing Management

70 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$16,111.00 (282,190,846 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Ontario Graduate Certificate in Public Relations

53 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$16,111.00 (282,190,846 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Ngoài lý thuyết, Cao đẳng Humber còn bổ trợ thực hành, phòng thí nghiệm hiện đại & không gian sáng tạo để khơi gợi tinh thần kinh doanh khởi nghiệp.

  • 1 trong những trường cao đẳng đa dạng và toàn diện ở Canada
  • Trên 6.500 sinh viên quốc tế từ 130 quốc gia
  • Hơn 180 chương trình được giảng dạy tại 6 khoa trực thuộc
  • Đi thực tập và theo học một học kỳ ở nước ngoài