10 khóa học Kinh doanh tại Humber College

canada

25202

445

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Business Administration

172 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021, Tháng Năm 2021

CAD$15,412.00 (273,310,300 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Business Administration (Co-op)

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$15,412.00 (273,310,300 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce - Digital Business Management (Honours Degree)

66 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$17,840.00 (316,367,490 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce - Human Resources Management (Honours Degree)

112 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$17,840.00 (316,367,490 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce - International Business (Honours Degree)

79 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$17,840.00 (316,367,490 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce - Marketing (Honours Degree)

160 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$17,840.00 (316,367,490 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business Management

25 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021, Tháng Năm 2021

CAD$15,412.00 (273,310,300 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business Management - Financial Services

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$15,412.00 (273,310,300 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Ontario Graduate Certificate in Business Insights and Analytics

8 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$20,227.00 (358,697,602 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Ontario Graduate Certificate in Global Business Management

93 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021, Tháng Năm 2021

CAD$16,532.00 (293,171,936 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Ngoài lý thuyết, Cao đẳng Humber còn bổ trợ thực hành, phòng thí nghiệm hiện đại & không gian sáng tạo để khơi gợi tinh thần kinh doanh khởi nghiệp.

  • 1 trong những trường cao đẳng đa dạng và toàn diện ở Canada
  • Trên 6.500 sinh viên quốc tế từ 130 quốc gia
  • Hơn 180 chương trình được giảng dạy tại 6 khoa trực thuộc
  • Đi thực tập và theo học một học kỳ ở nước ngoài