5 khóa học Kế toán tại Humber College

21878

290

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Business Administration - Accounting

55 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Năm 2019

CAD$14,964.00 (261,549,764 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce - Accounting (Honours Degree)

74 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2019

CAD$16,673.00 (291,420,691 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce - Finance (Honours Degree)

23 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2019

CAD$16,673.00 (291,420,691 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business - Accounting

26 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Năm 2019

CAD$14,964.00 (261,549,764 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Ontario Graduate Certificate in Professional Accounting Practice

80 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Ngoài lý thuyết, Trường Humber còn chú trọng thực hành, phòng thí nghiệm hiện đại, không gian sáng tạo để khơi dậy tinh thần sáng tạo và kinh doanh.

  • Một trong những trường đa dạng, toàn diện và lý thú ở Canada
  • Hơn 4.700 sinh viên quốc tế từ 138 quốc gia theo học
  • Hơn 180 khóa học được giảng dạy tại 8 khoa trực thuộc
  • Đi thực tập và theo học một học kỳ ở nước ngoài