5 khóa học Kế toán tại Humber College

23873

369

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Business Administration - Accounting

57 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020, 4 Tháng Năm 2020

CAD$14,842.00 (258,505,679 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce - Accounting (Honours Degree)

86 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

CAD$17,084.00 (297,554,980 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce - Finance (Honours Degree)

26 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

CAD$17,084.00 (297,554,980 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business - Accounting

36 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020, 4 Tháng Năm 2020

CAD$14,842.00 (258,505,679 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Ontario Graduate Certificate in Professional Accounting Practice

93 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$16,111.00 (280,608,071 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Ngoài lý thuyết, Trường Humber còn chú trọng thực hành, phòng thí nghiệm hiện đại, không gian sáng tạo để khơi dậy tinh thần sáng tạo và kinh doanh.

  • Một trong những trường đa dạng, toàn diện và lý thú ở Canada
  • Hơn 4.700 sinh viên quốc tế từ 138 quốc gia theo học
  • Hơn 180 khóa học được giảng dạy tại 8 khoa trực thuộc
  • Đi thực tập và theo học một học kỳ ở nước ngoài