5 khóa học Kiến trúc và Xây dựng tại Humber College

canada

26515

486

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Architectural Technology

224 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

CAD$17,840.00 (317,273,890 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Building Construction Technician

16 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

CAD$14,842.00 (263,956,227 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Carpentry and Renovation Technician

53 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

CAD$14,842.00 (263,956,227 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Ontario College Certificate in Carpentry and Renovation Techniques

12 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

CAD$14,842.00 (263,956,227 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Ontario College Certificate in Plumbing Techniques

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020, 4 Tháng Năm 2020

CAD$14,842.00 (263,956,227 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Ngoài lý thuyết, Trường Humber còn chú trọng thực hành, phòng thí nghiệm hiện đại, không gian sáng tạo để khơi dậy tinh thần sáng tạo và kinh doanh.

  • Một trong những trường đa dạng, toàn diện và lý thú ở Canada
  • Hơn 4.700 sinh viên quốc tế từ 138 quốc gia theo học
  • Hơn 180 khóa học được giảng dạy tại 8 khoa trực thuộc
  • Đi thực tập và theo học một học kỳ ở nước ngoài