4 khóa học Dịch vụ nhà hàng - khách sạn tại Humber College

null

19123

297

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Commerce - Hospitality and Tourism Management (Honours Degree)

346 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$17,840.00 (305,557,658 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Hospitality - Event Management

27 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$15,412.00 (263,971,672 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Hospitality - Hotel and Restaurant Operations Management

583 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$15,412.00 (263,971,672 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Ontario Graduate Certificate in Hospitality and Tourism Operations Management

32 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$16,532.00 (283,154,664 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH