7 khóa học Truyền thông tại Humber College

null

26213

470

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Digital Communications (Honours Degree)

49 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

CAD$17,084.00 (299,643,304 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Film and Media Production (Honours Degree)

231 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

CAD$17,084.00 (299,643,304 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Broadcast Television/Videography

11 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$14,842.00 (260,319,944 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Broadcasting - Radio

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

CAD$14,842.00 (260,319,944 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Visual and Digital Arts

78 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

CAD$14,842.00 (260,319,944 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Ontario Graduate Certificate in Content Strategy

58 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$16,111.00 (282,577,457 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Ontario Graduate Certificate in Creative Book Publishing

31 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Năm 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Ngoài lý thuyết, Cao đẳng Humber còn bổ trợ thực hành, phòng thí nghiệm hiện đại & không gian sáng tạo để khơi gợi tinh thần kinh doanh khởi nghiệp.

  • 1 trong những trường cao đẳng đa dạng và toàn diện ở Canada
  • Trên 6.500 sinh viên quốc tế từ 130 quốc gia
  • Hơn 180 chương trình được giảng dạy tại 6 khoa trực thuộc
  • Đi thực tập và theo học một học kỳ ở nước ngoài