COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

4 khóa học Âm nhạc tại Humber College

null

17111

259

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Music (Honours Degree)

92 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$18,340.00 (316,999,307 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Ontario College Certificate in Jazz Performance - Introduction to Commercial Jazz (Ministry Title ...

50 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$15,412.00 (266,390,039 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Ontario Graduate Certificate in Music Business

30 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2021

CAD$16,532.00 (285,748,776 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Ontario Graduate Certificate in Music Composition

20 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$16,532.00 (285,748,776 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH