22 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Humber College

null

19598

310

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Animation - 3D

156 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$18,340.00 (312,432,651 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma in Graphic Design

65 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$17,840.00 (303,914,858 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma in Theatre Arts - Performance

105 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$17,840.00 (303,914,858 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Commerce - Fashion Management (Honours Degree)

286 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$17,840.00 (303,914,858 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Design (Honours Degree)

105 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$17,840.00 (303,914,858 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Industrial Design (Honours Degree)

47 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$18,340.00 (312,432,651 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Interior Design (Honours Degree)

303 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$18,340.00 (312,432,651 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Music (Honours Degree)

97 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$18,340.00 (312,432,651 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate of Achievement in Graphic Design for Print and Web

436 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$9,704.38 (165,319,802 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Acting for Film and Television

73 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$15,412.00 (262,552,455 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Advertising and Graphic Design

303 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$15,412.00 (262,552,455 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Fashion Arts and Business

134 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$15,412.00 (262,552,455 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH