105 khóa học tại St. Clair College

canada

2301

23

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Advertising and Marketing Communications Management

29 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

CAD$12,454.62 (233,388,929 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Animation - Tradigital

11 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

CAD$12,454.62 (233,388,929 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Architectural Technology

18 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

CAD$13,640.76 (255,616,178 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Biomedical Engineering Technology - Equipment and Devices

12 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

CAD$13,640.76 (255,616,178 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Business Administration - Accounting

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

CAD$13,640.76 (255,616,178 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Business Administration - Finance

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

CAD$13,640.76 (255,616,178 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Business Administration - Human Resources

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

CAD$13,640.76 (255,616,178 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Business Administration - Marketing

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

CAD$13,640.76 (255,616,178 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Chemical Laboratory Technology

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

CAD$13,640.76 (255,616,178 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Child and Youth Worker

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

CAD$13,640.76 (255,616,178 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Child and Youth Worker - Accelerated

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

CAD$12,454.62 (233,388,929 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Civil Engineering Technology

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

CAD$13,640.76 (255,616,178 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường St. Clair College

Sinh viên St. Clair College học được nhiều điều mới mẻ, có nhiều mối quan hệ lâu dài và có kỹ năng để thành công trong sự nghiệp.

  • Trường chuyên về nghệ thuật ứng dụng và công nghệ
  • Ba cơ sở ở Ontario
  • 120 chương trình cấp chứng chỉ, cấp bằng và chứng chỉ cao học
  • Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt 87,5%