Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

104 khóa học tại St. Clair College

canada

2187

24

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Advertising and Marketing Communications Management

24 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2022

CAD$14,224.62 (237,077,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Animation - Tradigital

11 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2022

CAD$14,224.62 (237,077,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Animation 2D/3D

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2022

CAD$15,410.76 (256,846,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Architectural Technology

24 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

15 September 2022

CAD$15,685.76 (261,429,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Biomedical Engineering Technology - Equipment and Devices

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2022

CAD$15,495.76 (258,262,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Business Administration - Accounting

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

15 September 2022

CAD$15,410.76 (256,846,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Business Administration - Finance

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

15 September 2022

CAD$15,410.76 (256,846,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Business Administration - Human Resources

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

15 September 2022

CAD$15,410.76 (256,846,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Business Administration - Marketing

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

15 September 2022

CAD$15,467.26 (257,787,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Chemical Laboratory Technology

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2022

CAD$15,610.76 (260,179,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Child and Youth Worker

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2022

CAD$15,410.76 (256,846,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Child and Youth Worker - Accelerated

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 11 tháng

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2022

CAD$14,154.62 (235,910,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường St. Clair College

Sinh viên St. Clair College học được nhiều điều mới mẻ, có nhiều mối quan hệ lâu dài và có kỹ năng để thành công trong sự nghiệp.

  • Trường chuyên về nghệ thuật ứng dụng và công nghệ
  • Ba cơ sở ở Ontario
  • 120 chương trình cấp chứng chỉ, cấp bằng và chứng chỉ cao học
  • Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt 87,5%

Tư vấn du học