COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

3 khóa học Giáo dục trẻ em tại George Brown College

canada

5320

29

Khóa học tiếng Anh

Child and Youth Care Program (C133)

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021

CAD$14,330.00 (252,054,027 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Early Childhood Education Program (C100)

71 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 YEARS (4 SEMESTERS) OR 18 MONTHS CONTINUOUS WITH SUMMER CLASSES (JANUARY START).

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 7 Tháng Chín 2021

CAD$14,330.00 (252,054,027 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Early Childhood Education Program (Consecutive Diploma/GBC Degree) (C148)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (8 SEMESTERS) 2 YEARS DIPLOMA / 2 YEARS DEGREE C301

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 7 Tháng Chín 2021

CAD$17,160.00 (301,831,619 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học George Brown là một cộng đồng sinh viên đa dạng và hiếu khách toạ lạc ngay tại trung tâm Toronto, thành phố lớn nhất Canada.

  • Hơn 24.000 sinh viên tốt nghiệp George Brown làm lãnh đạo
  • Hơn 170 chương trình đào tạo để lựa chọn
  • 84% sinh viên có việc trong vòng sáu tháng sau khi tốt nghiệp
  • 98% chương trình có cơ hội học tập thực tiễn