2 khóa học Ngôn Ngữ Kí Hiệu tại George Brown College

canada

6622

29

Khóa học tiếng Anh

American Sign Language and Deaf Studies Program (C114)

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 YEAR (2 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020

CAD$14,330.00 (244,119,950 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Honours Bachelor of Interpretation Program (American Sign Language - English) (C302)

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (8 SEMESTERS) PLUS 420-HOUR INTERNSHIP EXPERIENCE (EQUIVALENT TO A 14 WEEK TERM) (UNPAID)

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020

CAD$17,160.00 (292,330,659 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học George Brown là một cộng đồng sinh viên đa dạng và hiếu khách toạ lạc ngay tại trung tâm Toronto, thành phố lớn nhất Canada.

  • Hơn 24.000 sinh viên tốt nghiệp George Brown làm lãnh đạo
  • Hơn 170 chương trình đào tạo để lựa chọn
  • 84% sinh viên có việc trong vòng sáu tháng sau khi tốt nghiệp
  • 98% chương trình có cơ hội học tập thực tiễn