12 khóa học Y tế và sức khỏe Học nghề tại George Brown College

canada

7038

28

Khóa học tiếng Anh

Assaulted Women's and Children's Counsellor/Advocate Program (C137)

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 YEARS (4 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020

CAD$14,330.00 (237,641,840 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Behavioural Science Technician Program (C146)

22 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 YEARS (4 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

CAD$14,330.00 (237,641,840 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Dental Assisting Program (Levels I and II) (S113)

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 YEAR (2 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

CAD$14,330.00 (237,641,840 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Dental Hygiene Program (S134)

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

CAD$14,330.00 (237,641,840 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Dental Office Administration Program (S115)

24 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 YEAR (2 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020

CAD$14,330.00 (237,641,840 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Dental Technology Program (S100)

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

CAD$14,330.00 (237,641,840 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Denturism Program (S101)

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

CAD$14,330.00 (237,641,840 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Fitness and Health Promotion Program (S125)

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 YEARS (4 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

CAD$14,330.00 (237,641,840 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Health Information Management Program (C139)

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 YEARS (4 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

CAD$14,330.00 (237,641,840 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Office Administration - Health Services Program (S135)

11 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 YEARS (4 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

CAD$14,330.00 (237,641,840 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Pre-Health Sciences Pathway to Certificates and Diplomas Program (A109)

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 YEAR (2 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020

CAD$14,330.00 (237,641,840 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Culinary Management - Nutrition Program (H119)

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 YEARS (4 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020

CAD$14,330.00 (237,641,840 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học George Brown là một cộng đồng sinh viên đa dạng và hiếu khách toạ lạc ngay tại trung tâm Toronto, thành phố lớn nhất Canada.

  • Hơn 24.000 sinh viên tốt nghiệp George Brown làm lãnh đạo
  • Hơn 170 chương trình đào tạo để lựa chọn
  • 84% sinh viên có việc trong vòng sáu tháng sau khi tốt nghiệp
  • 98% chương trình có cơ hội học tập thực tiễn