2 khóa học Dược tại Royal College of Surgeons in Ireland

ireland

53

XẾP HẠNG THE TIMES 201

BSc (Hons) in Pharmacy

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€18,000.00 (470,720,673 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Pharmacy (MPharm)

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH