73 khóa học bậc đại học tại Centennial College

null

36664

470

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Advertising and Marketing Communications Management

732 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020

CAD$14,502.50 (253,380,971 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Aviation Technology - Avionics Maintenance and Management

53 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020

CAD$18,105.50 (316,330,920 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Biomedical Engineering Technology (Fast-Track) (Optional Co-op)

120 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 8 Tháng Chín 2020

CAD$15,437.50 (269,716,859 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Biomedical Engineering Technology (Optional Co-op)

49 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 8 Tháng Chín 2020

CAD$15,437.50 (269,716,859 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Broadcasting - Radio, Television, Film and Digital Media

317 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020

CAD$14,502.50 (253,380,971 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Business Administration - Finance (Optional Co-op)

179 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 4 Tháng Năm 2020, 8 Tháng Chín 2020

CAD$14,502.50 (253,380,971 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Business Administration - Human Resources (Optional Co-op)

110 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 8 Tháng Chín 2020

CAD$14,502.50 (253,380,971 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Business Administration - International Business (Optional Co-op)

50 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 8 Tháng Chín 2020

CAD$14,502.50 (253,380,971 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Business Administration - Leadership and Management (Co-op)

80 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 4 Tháng Năm 2020, 8 Tháng Chín 2020

CAD$14,502.50 (253,380,971 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Computer Systems Technology - Networking (Fast-Track) (Optional Co-op)

93 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 8 Tháng Chín 2020

CAD$15,437.50 (269,716,859 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Computer Systems Technology - Networking (Optional Co-op)

25 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 8 Tháng Chín 2020

CAD$15,437.50 (269,716,859 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Energy Systems Engineering Technology (Fast Track) (Optional Co-op)

29 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020

CAD$15,437.50 (269,716,859 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

94% nhà tuyển dụng cho biết họ hài lòng hoặc rất hài lòng khi tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp Centennial vì ra trường là làm việc được ngay.

  • Một trong những đơn vị đại học đa văn hóa của Canada
  • Sinh viên được học các khóa gắn kết với việc làm
  • Trung tâm Doanh nhân học quốc gia đã giành nhiều giải thưởng
  • Cơ sở vật chất mô phỏng môi trường làm việc năng động