68 khóa học bậc đại học tại Centennial College

null

19236

239

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Advertising and Marketing Communications Management

623 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

CAD$16,531.80 (285,745,319 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Advanced Diploma in Architectural Technology (Fast-Track) (Optional co-op)

176 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

CAD$16,531.80 (285,745,319 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Advanced Diploma in Biomedical Engineering Technology (Fast-Track) (Optional Co-op)

115 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 18 Tháng Một 2021

CAD$16,531.80 (285,745,319 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Advanced Diploma in Biomedical Engineering Technology (Optional Co-op)

58 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 18 Tháng Một 2021

CAD$16,531.80 (285,745,319 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Advanced Diploma in Broadcasting - Radio, Television, Film and Digital Media

278 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

CAD$16,531.80 (285,745,319 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Advanced Diploma in Business Administration - Finance (Optional Co-op)

152 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021, Tháng Năm 2021

CAD$16,531.80 (285,745,319 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Advanced Diploma in Business Administration - Human Resources (Optional Co-op)

120 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021, Tháng Năm 2021

CAD$16,531.80 (285,745,319 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Advanced Diploma in Business Administration - International Business (Optional Co-op)

56 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021, Tháng Năm 2021

CAD$16,531.80 (285,745,319 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma in Business Administration - Leadership and Management (Co-op)

71 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021, Tháng Năm 2021

CAD$16,531.80 (285,745,319 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Advanced Diploma in Business Administration - Supply Chain and Operations Management (Co-op)

174 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021, Tháng Năm 2021

CAD$16,531.80 (285,745,319 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Advanced Diploma in Computer Systems Technology - Networking (Fast-Track) (Optional Co-op)

82 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021, Tháng Năm 2021

CAD$16,531.80 (285,745,319 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Advanced Diploma in Computer Systems Technology - Networking (Optional Co-op)

25 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 18 Tháng Một 2021

CAD$16,531.80 (285,745,319 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

94% nhà tuyển dụng chia sẻ rằng họ hài lòng hoặc trên cả hài lòng sau khi tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp Centennial.

  • Một trong những viện đào tạo đại học đa văn hóa nhất Canada
  • Sinh viên được hưởng lợi từ các khóa học đi đôi với việc làm
  • Trung tâm Khởi nghiệp đã chiến thắng giải thưởng toàn quốc
  • Có cơ sở vật chất để mô phỏng môi trường làm việc thực tiễn