9 khóa học Y tế và sức khỏe tại Centennial College

canada

18817

233

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Health Informatics Technology (Optional Co-op)

46 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 18 Tháng Một 2021

CAD$16,531.80 (286,407,756 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Certificate in Health Studies and Communications Skills

38 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 18 Tháng Một 2021

CAD$16,531.80 (286,407,756 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Certificate in Personal Support Worker

26 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Một 2021

CAD$16,531.80 (286,407,756 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate in Pre-Health Sciences Pathway to Certificates and Diplomas

119 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2021

CAD$16,531.80 (286,407,756 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma in Esthetician

105 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

CAD$16,531.80 (286,407,756 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Healthcare Environmental Services Management

57 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

CAD$16,531.80 (286,407,756 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma in Office Administration - Health Services

29 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 18 Tháng Một 2021

CAD$16,531.80 (286,407,756 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma in Pharmacy Technician

436 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 18 Tháng Một 2021

CAD$16,531.80 (286,407,756 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Workplace Wellness and Health Promotion

23 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

CAD$16,531.80 (286,407,756 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

94% nhà tuyển dụng chia sẻ rằng họ hài lòng hoặc trên cả hài lòng sau khi tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp Centennial.

  • Một trong những viện đào tạo đại học đa văn hóa nhất Canada
  • Sinh viên được hưởng lợi từ các khóa học đi đôi với việc làm
  • Trung tâm Khởi nghiệp đã chiến thắng giải thưởng toàn quốc
  • Có cơ sở vật chất để mô phỏng môi trường làm việc thực tiễn