13 khóa học Marketing tại Centennial College

canada

38253

486

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Advertising and Marketing Communications Management

700 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$14,080.00 (248,807,024 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Business Administration - Marketing (Optional Co-op)

91 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm, Tháng Chín 2020

CAD$13,283.00 (234,723,274 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Product Design and Development

108 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$13,283.00 (234,723,274 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Public Relations Management, Honours

133 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$16,469.50 (291,031,767 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business - Marketing

62 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm, Tháng Chín 2020

CAD$13,283.00 (234,723,274 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Advertising - Account Management

161 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$21,120.00 (373,210,536 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Advertising - Creative and Digital Strategy

156 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$14,080.00 (248,807,024 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Advertising - Media Management

136 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$21,120.00 (373,210,536 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Marketing - Corporate Account Management (Optional Co-op)

30 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2020

CAD$13,283.00 (234,723,274 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Marketing - Research and Analytics (Optional Co-op)

29 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm, Tháng Chín 2020

CAD$13,283.00 (234,723,274 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Marketing - Sales and Account Management

29 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$14,647.00 (258,826,454 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Marketing Management

100 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm, Tháng Chín 2020

CAD$13,283.00 (234,723,274 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

94% nhà tuyển dụng cho biết họ hài lòng hoặc rất hài lòng khi tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp Centennial vì ra trường là làm việc được ngay.

  • Một trong những đơn vị đại học đa văn hóa của Canada
  • Sinh viên được học các khóa gắn kết với việc làm
  • Trung tâm Doanh nhân học quốc gia đã giành nhiều giải thưởng
  • Cơ sở vật chất mô phỏng môi trường làm việc năng động