13 khóa học Marketing tại Centennial College

39830

649

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Advertising and Marketing Communications Management

542 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

CAD$14,080.00 (245,233,793 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Business Administration - Marketing (Optional Co-op)

80 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Năm 2019, 3 Tháng Chín 2019

CAD$13,283.00 (231,352,306 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Product Design and Development

75 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

CAD$13,283.00 (231,352,306 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Public Relations Management, Honours

90 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

CAD$16,469.50 (286,852,127 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business - Marketing

48 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Năm 2019, 3 Tháng Chín 2019

CAD$13,283.00 (231,352,306 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Advertising - Account Management

121 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

CAD$21,120.00 (367,850,690 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Advertising - Creative and Digital Strategy

142 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

CAD$14,080.00 (245,233,793 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Advertising - Media Management

129 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

CAD$21,120.00 (367,850,690 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Marketing - Corporate Account Management (Optional Co-op)

16 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

CAD$13,283.00 (231,352,306 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Marketing - Research and Analytics (Optional Co-op)

12 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Năm 2019, 3 Tháng Chín 2019

CAD$13,283.00 (231,352,306 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Marketing - Sales and Account Management

19 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

CAD$14,647.00 (255,109,330 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Marketing Management

94 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Năm 2019, 3 Tháng Chín 2019

CAD$13,283.00 (231,352,306 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

94% nhà tuyển dụng cho biết họ hài lòng hoặc rất hài lòng khi tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp Centennial vì ra trường là làm việc được ngay.

  • Một trong những đơn vị đại học đa văn hóa của Canada
  • Sinh viên được học các khóa gắn kết với việc làm
  • Trung tâm Doanh nhân học quốc gia đã giành nhiều giải thưởng
  • Cơ sở vật chất mô phỏng môi trường làm việc năng động