13 khóa học Marketing tại Centennial College

37580

636

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Advertising and Marketing Communications Management

519 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

CAD$14,080.00 (246,098,682 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Business Administration - Marketing (Optional Co-op)

73 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Năm 2019, 3 Tháng Chín 2019

CAD$13,283.00 (232,168,238 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Product Design and Development

68 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

CAD$13,283.00 (232,168,238 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Public Relations Management, Honours

78 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

CAD$16,469.50 (287,863,796 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business - Marketing

50 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Năm 2019, 3 Tháng Chín 2019

CAD$13,283.00 (232,168,238 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Advertising - Account Management

111 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

CAD$21,120.00 (369,148,024 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Advertising - Creative and Digital Strategy

136 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

CAD$14,080.00 (246,098,682 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Advertising - Media Management

131 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

CAD$21,120.00 (369,148,024 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Marketing - Corporate Account Management (Optional Co-op)

7 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

CAD$13,283.00 (232,168,238 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Marketing - Research and Analytics (Optional Co-op)

5 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Năm 2019, 3 Tháng Chín 2019

CAD$13,283.00 (232,168,238 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Marketing - Sales and Account Management

19 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

CAD$14,647.00 (256,009,048 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Marketing Management

77 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Năm 2019, 3 Tháng Chín 2019

CAD$13,283.00 (232,168,238 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

94% nhà tuyển dụng cho biết họ hài lòng hoặc rất hài lòng khi tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp Centennial vì ra trường là làm việc được ngay.

  • Một trong những đơn vị đại học đa văn hóa của Canada
  • Sinh viên được học các khóa gắn kết với việc làm
  • Trung tâm Doanh nhân học quốc gia đã giành nhiều giải thưởng
  • Cơ sở vật chất mô phỏng môi trường làm việc năng động