7 khóa học Kế toán tại Centennial College

39830

649

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Business Administration - Accounting

146 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Năm 2019, 3 Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Business Administration - Accounting (Optional Co-op)

21 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Năm 2019, 3 Tháng Chín 2019

CAD$13,283.00 (231,352,306 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Business Administration - Finance (Optional Co-op)

112 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Năm 2019, 3 Tháng Chín 2019

CAD$13,283.00 (231,352,306 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Bookkeeping

13 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Năm 2019, 3 Tháng Chín 2019

CAD$13,283.00 (231,352,306 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business - Finance

91 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

CAD$14,647.00 (255,109,330 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business Accounting

30 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Năm 2019, 3 Tháng Chín 2019

CAD$13,283.00 (231,352,306 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Strategic Management - Accounting

144 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Năm 2019, 3 Tháng Chín 2019

CAD$13,283.00 (231,352,306 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

94% nhà tuyển dụng cho biết họ hài lòng hoặc rất hài lòng khi tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp Centennial vì ra trường là làm việc được ngay.

  • Một trong những đơn vị đại học đa văn hóa của Canada
  • Sinh viên được học các khóa gắn kết với việc làm
  • Trung tâm Doanh nhân học quốc gia đã giành nhiều giải thưởng
  • Cơ sở vật chất mô phỏng môi trường làm việc năng động