9 khóa học Kiến trúc và Xây dựng tại Centennial College

40774

640

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Architectural Technology (Fast-Track)

210 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

CAD$14,080.00 (244,611,777 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Architectural Technology (Optional Co-op)

15 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

CAD$14,080.00 (244,611,777 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Environmental Technology (Fast-Track) (Optional Co-op)

57 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

CAD$14,140.00 (245,654,156 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Environmental Technology (Optional Co-op)

5 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

CAD$14,140.00 (245,654,156 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Architectural Technician

57 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

CAD$14,080.00 (244,611,777 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Electrician: Construction and Maintenance - Electrical Engineering Technician

68 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

CAD$12,800.00 (222,374,342 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Heating, Refrigeration and Air Conditioning Technician

10 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

CAD$14,140.00 (245,654,156 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Refrigeration and Air Conditioning Mechanic - Heating, Refrigeration and Air Condition ...

10 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

CAD$12,800.00 (222,374,342 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Construction Management

166 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

CAD$14,140.00 (245,654,156 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

94% nhà tuyển dụng cho biết họ hài lòng hoặc rất hài lòng khi tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp Centennial vì ra trường là làm việc được ngay.

  • Một trong những đơn vị đại học đa văn hóa của Canada
  • Sinh viên được học các khóa gắn kết với việc làm
  • Trung tâm Doanh nhân học quốc gia đã giành nhiều giải thưởng
  • Cơ sở vật chất mô phỏng môi trường làm việc năng động