1 khóa học Khoa học đại cương tại Centennial College

canada

9046

110

Khóa học tiếng Anh

Certificate in General Arts and Science - English for Academic Purposes

98 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 1, 2 OR 3 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2021

CAD$16,531.80 (294,494,918 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

94% nhà tuyển dụng chia sẻ rằng họ hài lòng hoặc trên cả hài lòng sau khi tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp Centennial.

  • Một trong những viện đào tạo đại học đa văn hóa nhất Canada
  • Sinh viên được hưởng lợi từ các khóa học đi đôi với việc làm
  • Trung tâm Khởi nghiệp đã chiến thắng giải thưởng toàn quốc
  • Có cơ sở vật chất để mô phỏng môi trường làm việc thực tiễn