11 khóa học Marketing tại Centennial College

null

9511

115

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Business Administration - Marketing (Optional Co-op)

46 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021, Tháng Năm 2021

CAD$16,531.80 (292,968,528 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Advanced Diploma in Product Design and Development

90 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$16,531.80 (292,968,528 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Public Relations Management, Honours

98 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$16,531.80 (292,968,528 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma in Business - Marketing

36 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021, Tháng Năm 2021

CAD$16,531.80 (292,968,528 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Advertising - Creative and Digital Strategy

80 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$16,531.80 (292,968,528 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Advertising - Media Management

75 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$16,531.80 (292,968,528 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Marketing - Corporate Account Management (Optional Co-op)

37 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Một 2021

CAD$16,531.80 (292,968,528 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Marketing - Research and Analytics (Optional Co-op)

34 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021, Tháng Năm 2021

CAD$16,531.80 (292,968,528 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Marketing Management

56 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021, Tháng Năm 2021

CAD$16,531.80 (292,968,528 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Public Relations - Corporate Communications

85 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Một 2021

CAD$16,531.80 (292,968,528 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Advanced Diploma in Advertising and Marketing Communications Management

483 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$16,531.80 (292,968,528 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

94% nhà tuyển dụng chia sẻ rằng họ hài lòng hoặc trên cả hài lòng sau khi tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp Centennial.

  • Một trong những viện đào tạo đại học đa văn hóa nhất Canada
  • Sinh viên được hưởng lợi từ các khóa học đi đôi với việc làm
  • Trung tâm Khởi nghiệp đã chiến thắng giải thưởng toàn quốc
  • Có cơ sở vật chất để mô phỏng môi trường làm việc thực tiễn