190 khóa học tại Centennial College

canada

3930

40

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Advertising and Marketing Communications Management

98 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2022

CAD$15,385.50 (256,425,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Aerospace Manufacturing Engineering Technology (Optional Co-op)

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 6 Tháng Chín 2022

CAD$16,377.00 (272,950,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Diploma in Architectural Technology (Fast-Track) (Optional co-op)

48 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 6 Tháng Chín 2022

CAD$16,377.00 (272,950,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Diploma in Architectural Technology (Optional Co-op)

53 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 6 Tháng Chín 2022

CAD$16,377.00 (272,950,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Diploma in Automation and Robotics Electro - Mechanical Engineering Technology (Fast Tra ...

14 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022, 6 Tháng Chín 2022

CAD$16,377.00 (272,950,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Diploma in Automation and Robotics Electro - Mechanical Engineering Technology (Optional ...

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 6 Tháng Chín 2022

CAD$16,377.00 (272,950,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Diploma in Biomedical Engineering Technology (Fast-Track) (Optional Co-op)

23 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 6 Tháng Chín 2022

CAD$16,377.00 (272,950,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Diploma in Biomedical Engineering Technology (Optional Co-op)

15 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 6 Tháng Chín 2022

CAD$16,377.00 (272,950,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Diploma in Biotechnology - Advanced (Optional co-op)

18 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2022

CAD$16,377.00 (272,950,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Diploma in Biotechnology - Advanced Fast-Track (Optional Co-op)

16 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Năm 2022, 6 Tháng Chín 2022

CAD$16,377.00 (272,950,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Diploma in Broadcasting - Radio, Television, Film and Digital Media

61 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 6 Tháng Chín 2022

CAD$15,385.50 (256,425,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Business Administration - Accounting (Fast Track)

18 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022, 6 Tháng Chín 2022

CAD$15,385.50 (256,425,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Centennial College

94% nhà tuyển dụng chia sẻ rằng họ hài lòng hoặc trên cả hài lòng sau khi tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp Centennial.

  • Một trong những viện đào tạo đại học đa văn hóa nhất Canada
  • Sinh viên được hưởng lợi từ các khóa học đi đôi với việc làm
  • Trung tâm Khởi nghiệp đã chiến thắng giải thưởng toàn quốc
  • Có cơ sở vật chất để mô phỏng môi trường làm việc thực tiễn

Tư vấn du học