116 khóa học tại The University of Winnipeg

canada

2283

31

Khóa học tiếng Anh

Advanced Business Management

20 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

15 January 2022

CAD$13,315.00 (221,916,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Artificial Intelligence Diploma

9 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2022

CAD$21,815.00 (363,583,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Acting

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2022, 2 Tháng Năm 2022, 6 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 October 2021, 1 March 2022, 1 June 2022

CAD$15,240.00 (254,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Anthropology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2022, 2 Tháng Năm 2022, 6 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 October 2021, 1 March 2022, 1 June 2022

CAD$18,360.00 (306,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Classics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2022, 2 Tháng Năm 2022, 6 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 October 2021, 1 March 2022, 1 June 2022

CAD$15,240.00 (254,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Conflict Resolution Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2022, 2 Tháng Năm 2022, 6 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 October 2021, 1 March 2022, 1 June 2022

CAD$15,240.00 (254,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Criminal Justice

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2022, 2 Tháng Năm 2022, 6 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 October 2021, 1 March 2022, 1 June 2022

CAD$15,240.00 (254,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Dance

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2022, 2 Tháng Năm 2022, 6 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 October 2021, 1 March 2022, 1 June 2022

CAD$15,240.00 (254,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Design

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2022, 2 Tháng Năm 2022, 6 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 October 2021, 1 March 2022, 1 June 2022

CAD$15,240.00 (254,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Design Honours

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2022, 2 Tháng Năm 2022, 6 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 October 2021, 1 March 2022, 1 June 2022

CAD$15,240.00 (254,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Developmental Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2022, 2 Tháng Năm 2022, 6 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 October 2021, 1 March 2022, 1 June 2022

CAD$15,510.00 (258,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Developmental Studies - Child Development & Child Care / Early Childhood Education

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2022, 2 Tháng Năm 2022, 6 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 October 2021, 1 March 2022, 1 June 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường The University of Winnipeg

UWinnipeg được công nhận bởi nền giáo dục vượt trội, lớp học quy mô nhỏ và khu học xá cam kết vì môi trường và đa dạng văn hóa.

  • Nằm trong tốp 10 trường chủ yếu đào tạo cử nhân
  • 90% cựu sinh viên đánh giá hài lòng với trải nghiệm học tập
  • Tọa lạc tại thành phố lớn tốt thứ 3 Canada để sinh sống
  • Có thể xin giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp UWinnipeg