3 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại Ryerson University

canada

5583

125

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Child and Youth Care

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - FULL TIME: FOUR YEAR; DIRECT ENTRY TO THIRD YEAR

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Early Childhood Studies

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Ryerson International University Foundation Program (IUFP)

140 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$33,620.00 (560,041,059 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Ryerson là ngôi trường hàng đầu Canada về giáo dục sáng tạo, chú trọng định hướng việc làm.

  • Trải nghiệm giáo dục định hướng việc làm
  • Nhiều lựa chọn chuyên ngành đa dạng ở bậc cử nhân
  • Nhiều cơ hội vừa học vừa làm và các khóa thực tập
  • Các suất học bổng đầu vào dành riêng cho sinh viên quốc tế