2 khóa học Công tác xã hội tại Ryerson University

canada

7407

141

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Early Childhood Studies

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

CAD$25,926.10 (453,134,901 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Social Work

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS FULL TIME; ADVANCED STANDING TO SECOND YEAR

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

CAD$25,926.10 (453,134,901 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Ryerson dẫn đầu tại Canada về giáo dục định hướng sự nghiệp và đổi mới.

  • Trải nghiệm giáo dục định hướng sự nghiệp
  • Các môn học chuyên ngành cử nhân đa dạng
  • Cơ hội giáo dục hợp tác và các khóa thực tập
  • Học bổng nhập học quý giá dành cho sinh viên quốc tế