2 khóa học Công tác xã hội tại Ryerson University

canada

6389

161

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Early Childhood Studies

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

CAD$25,926.10 (453,245,372 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Social Work

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS FULL TIME; ADVANCED STANDING TO SECOND YEAR

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

CAD$25,926.10 (453,245,372 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Ryerson là ngôi trường hàng đầu Canada về giáo dục sáng tạo, chú trọng định hướng việc làm.

  • Trải nghiệm giáo dục định hướng việc làm
  • Nhiều lựa chọn chuyên ngành đa dạng ở bậc cử nhân
  • Nhiều cơ hội vừa học vừa làm và các khóa thực tập
  • Các suất học bổng đầu vào dành riêng cho sinh viên quốc tế