16 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Ryerson University

canada

5795

136

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Honours) in Criminology

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$25,988.64 (456,231,924 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Honours) in Environment and Urban Sustainability

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$25,988.64 (456,231,924 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Honours) in Language and Intercultural Relations

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$25,988.64 (456,231,924 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Honours) in Politics and Governance

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$25,988.64 (456,231,924 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Honours) in Sociology

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$25,988.64 (456,231,924 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Creative Industries

64 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$26,131.16 (458,733,870 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Early Childhood Studies

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$25,926.10 (455,134,031 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in International Economics and Finance

51 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$25,988.64 (456,231,924 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Media Production

87 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$26,116.16 (458,470,544 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Sport Media

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$26,151.16 (459,084,971 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Fine Arts in Image Arts: Film Studies

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$26,151.16 (459,084,971 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Fine Arts in Image Arts: Photography Studies

69 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$26,151.16 (459,084,971 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Ryerson là ngôi trường hàng đầu Canada về giáo dục sáng tạo, chú trọng định hướng việc làm.

  • Trải nghiệm giáo dục định hướng việc làm
  • Nhiều lựa chọn chuyên ngành đa dạng ở bậc cử nhân
  • Nhiều cơ hội vừa học vừa làm và các khóa thực tập
  • Các suất học bổng đầu vào dành riêng cho sinh viên quốc tế