4 khóa học Kinh doanh tại Ryerson University

canada

5793

142

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Commerce in Accounting and Finance

71 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS FULL TIME; 5 YEARS FOR CO-OPERATIVE INTERNSHIP OPTION

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$27,589.61 (489,263,210 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce in Business Management

38 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS FULL TIME; 5 YEARS FOR CO-OPERATIVE INTERNSHIP OPTION

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$27,598.61 (489,422,812 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce in Business Technology Management

125 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS FULL TIME; 5 YEARS FOR CO-OPERATIVE OPTION

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$27,591.61 (489,298,677 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce in Retail Management

32 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS FULL TIME; 5 YEARS FOR CO-OPERATIVE INTERNSHIP OPTION

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$27,609.61 (489,617,882 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Ryerson là ngôi trường hàng đầu Canada về giáo dục sáng tạo, chú trọng định hướng việc làm.

  • Trải nghiệm giáo dục định hướng việc làm
  • Nhiều lựa chọn chuyên ngành đa dạng ở bậc cử nhân
  • Nhiều cơ hội vừa học vừa làm và các khóa thực tập
  • Các suất học bổng đầu vào dành riêng cho sinh viên quốc tế