12 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Ryerson University

canada

5331

117

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Applied Science in Nutrition and Food

120 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Applied Science in Occupational Health and Safety

41 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - FULL TIME: FOUR YEAR; FIVE-YEAR CO-OP; TWO-YEAR OPTION FOR UNIVERSITY GRADUATES

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Applied Science in Public Health

30 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS FULL TIME; 5 YEARS FOR CO-OPERATIVE INTERNSHIP OPTION; 2 YEARS FOR UNIVERSITY GRADUATES

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Honours) in Biology

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS FULL TIME; 5 YEARS FOR CO-OPERATIVE INTERNSHIP OPTION

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Honours) in Biomedical Sciences

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS FULL TIME; 5 YEARS FOR CO-OPERATIVE INTERNSHIP OPTION

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Honours) in Chemistry

35 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - FULL TIME: FOUR YEAR; FIVE-YEAR CO-OP

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Honours) in Financial Mathematics

38 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS FULL TIME; 5 YEARS FOR CO-OPERATIVE INTERNSHIP OPTION

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Honours) in Medical Physics

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS FULL TIME; 5 YEARS FOR CO-OPERATIVE INTERNSHIP OPTION

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Mathematics and its Applications

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS FULL TIME; 5 YEARS FOR CO-OPERATIVE INTERNSHIP OPTION

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) in Environment and Urban Sustainability

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) in Geographic Analysis

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Undeclared Science (First Year Studies Only)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$27,599.00 (460,239,729 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Ryerson là ngôi trường hàng đầu Canada về giáo dục sáng tạo, chú trọng định hướng việc làm.

  • Trải nghiệm giáo dục định hướng việc làm
  • Nhiều lựa chọn chuyên ngành đa dạng ở bậc cử nhân
  • Nhiều cơ hội vừa học vừa làm và các khóa thực tập
  • Các suất học bổng đầu vào dành riêng cho sinh viên quốc tế