12 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Ryerson University

null

6002

147

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Honours) in Arts and Contemporary Studies

40 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$25,988.64 (454,061,496 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Creative Industries

61 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$26,131.16 (456,551,539 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Fine Arts in Image Arts: Film Studies

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$26,151.16 (456,900,970 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Fine Arts in Image Arts: Photography Studies

70 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$26,151.16 (456,900,970 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Fine Arts in Performance: Acting

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$26,015.16 (454,524,841 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Fine Arts in Performance: Dance

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$26,015.16 (454,524,841 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Fine Arts in RTA School of Media (New Media)

34 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$26,151.16 (456,900,970 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Interior Design

135 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Design in Fashion

40 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Fine Arts in Performance: Production

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$26,015.16 (454,524,841 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Technology in Graphic Communications Management

170 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$26,241.16 (458,473,408 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undeclared Arts (First-Year Studies Only)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$25,988.64 (454,061,496 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Ryerson là ngôi trường hàng đầu Canada về giáo dục sáng tạo, chú trọng định hướng việc làm.

  • Trải nghiệm giáo dục định hướng việc làm
  • Nhiều lựa chọn chuyên ngành đa dạng ở bậc cử nhân
  • Nhiều cơ hội vừa học vừa làm và các khóa thực tập
  • Các suất học bổng đầu vào dành riêng cho sinh viên quốc tế