2 khóa học An Ninh tại Royal Roads University

canada

882

2

Khóa học tiếng Anh

Graduate Diploma in Human Security and Peacebuilding

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến August 2020

CAD$16,020.00 (279,894,029 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Arts in Human Security and Peacebuilding

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến August 2020

CAD$15,929.50 (278,312,855 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH