12 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Royal Roads University

canada

1043

4

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Environmental Practice

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2.5+ YEARS (DEGREE COMPLETION)

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Năm 2020, 7 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021, 10 Tháng Năm 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science in Environmental Practice

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2.5+ YEARS (DEGREE COMPLETION)

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Năm 2020, 7 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021, 10 Tháng Năm 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science in Environmental Science

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1-2 YEARS (DEGREE COMPLETION)

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 7 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Environmental Education and Communication

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 5 tháng

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020, 12 Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Science and Policy of Climate Change

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2021

CAD$8,175.00 (135,209,798 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Sustainable Community Development

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma in Environmental Education and Communication

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 YEAR (APPROXIMATELY)

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020, 12 Tháng Bảy 2021

CAD$19,140.00 (316,564,591 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Arts in Environment and Management

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 6 Tháng Chín 2021

CAD$16,194.50 (267,847,715 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Arts in Environmental Education and Communication

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020, 12 Tháng Bảy 2021

CAD$16,589.50 (274,380,788 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Arts in Environmental Practice

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$10,146.33 (167,814,462 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Science in Environment and Management

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 6 Tháng Chín 2021

CAD$16,194.50 (267,847,715 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Science in Environmental Practice

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 3+ năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Royal Roads không chỉ là một trường đại học đơn thuần mà còn là một trải nghiệm học tập mới lạ, làm thay đổi cuộc sống.

  • Nằm trong khu vực Di sản Quốc gia ở bờ biển Thái Bình Dương
  • Mô hình học tập cá nhân và chuyên môn sáng tạo
  • Tập thể sôi động với sinh viên quốc tế đến từ hơn 60 quốc gia
  • Sĩ số lớp trung bình 35 sinh viên, giúp học tập hiệu quả