COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

70 khóa học tại Royal Roads University

canada

1063

11

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Environmental Practice

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2.5 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022, 5 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

9 February 2022, 5 June 2022, 9 October 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Global Tourism Management

59 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

31 March 2022

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts in Interdisciplinary Studies

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

12 June 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in International Hotel Management

68 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

6 June 2022

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts in Justice Studies

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2022

CAD$21,206.00 (424,120,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts in Professional Communication

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

31 March 2022

CAD$21,206.00 (424,120,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Business Administration

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

31 March 2022

CAD$23,501.00 (470,020,000 đ)một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Commerce in Entrepreneurial Management

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 24 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2022

CAD$21,206.00 (424,120,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Science in Environmental Practice

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2.5 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022, 5 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

9 February 2022, 5 June 2022, 9 October 2022

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Science in Environmental Science

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

6 June 2022

CAD$21,206.00 (424,120,000 đ)một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Business Administration

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến September 2022

CAD$21,927.50 (438,550,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Doctor of Social Sciences

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2022

CAD$21,927.50 (438,550,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Royal Roads University

Royal Roads không chỉ là một trường đại học đơn thuần mà còn là một trải nghiệm học tập mới lạ, làm thay đổi cuộc sống.

  • Nằm trong khu vực Di sản Quốc gia ở bờ biển Thái Bình Dương
  • Mô hình học tập cá nhân và chuyên môn sáng tạo
  • Tập thể sôi động với sinh viên quốc tế đến từ hơn 60 quốc gia
  • Sĩ số lớp trung bình 35 sinh viên, giúp học tập hiệu quả