4 khóa học Khai khoáng và vận hành dầu khí tại Queen's University

canada

3373

7

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Applied Science in Mining Engineering

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Applied Science in Mining Engineering

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

CAD$12,927.45 (214,382,624 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Engineering in Mining Engineering

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

CAD$12,927.45 (214,382,624 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy in Mining Engineering

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

CAD$12,927.45 (214,382,624 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH