24 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Queen's University

canada

3369

7

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Commerce (Honours)

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Executive MBA - Master of Business Administration (The National Program)

20 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Trực tuyến/Từ xa - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma in Accounting

17 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 13 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Business

5 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 4 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Risk Policy and Regulation

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 4 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

M.Sc. in Management

28 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

CAD$12,927.45 (215,577,596 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master Degree in Earth and Energy Resources Leadership

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 20 MONTHS, 20% RESIDENTIAL AND 80% ONLINE

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Finance

19 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu 2020

CAD$68,200.00 (1,137,300,247 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Industrial Relations (M.I.R.)/J.D

19 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 - 3.5 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

CAD$29,658.60 (494,585,529 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Industrial Relations (MIR)

27 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 10 - 12 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

CAD$29,658.60 (494,585,529 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of International Business

29 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 1 Tháng Một 2021, 1 Tháng Năm 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Master of Management Analytics

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH