24 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Queen's University

canada

3891

6

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Commerce (Honours)

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 1 Tháng Năm 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Executive MBA - Master of Business Administration (The National Program)

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Trực tuyến/Từ xa - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma in Accounting

10 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 13 tuần

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Năm 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Business

4 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 4 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Năm 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Risk Policy and Regulation

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 4 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.Sc. in Management

38 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 1 Tháng Năm 2020

CAD$12,927.45 (226,734,724 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master Degree in Earth and Energy Resources Leadership

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 20 MONTHS, 20% RESIDENTIAL AND 80% ONLINE

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 1 Tháng Năm 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Finance

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu 2020

CAD$68,200.00 (1,196,160,741 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Industrial Relations (M.I.R.)/J.D

20 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 - 3.5 YEARS

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 1 Tháng Năm 2020

CAD$29,658.60 (520,182,595 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Industrial Relations (MIR)

24 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 10 - 12 MONTHS

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 1 Tháng Năm 2020

CAD$29,658.60 (520,182,595 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of International Business

32 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Master of Management Analytics

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH