1 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Mount Royal University

canada

1364

3

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Interior Design

151 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 February 2020

CAD$21,900.00 (383,587,582 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH