1 khóa học Công Nghệ Sinh Học Xử Lý tại McGill University

canada

6500

21

XẾP HẠNG THE TIMES 42

Khóa học tiếng Anh

M.Sc. Applied Integrated Food and Bioprocessing (IFB)

35 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 45 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020

CAD$18,110.40 (310,188,980 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH