2 khóa học Nghiên Cứu Lao Động(Lao Động) tại Laurentian University

canada

735

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Workplace and Labour Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS OR 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Năm 2020, 9 Tháng Chín 2020

CAD$25,960.00 (429,363,468 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Workplace and Labour Studies

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 30

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Năm 2020, 9 Tháng Chín 2020

CAD$25,960.00 (429,363,468 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH