Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

73 khóa học tại Laurentian University

canada

192

Khóa học tiếng Anh

Architecture (M.Arch.)

39 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Architectural Studies

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022

CAD$32,578.00 (651,560,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (General) in Criminology

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022

CAD$25,960.00 (519,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (General) in Economics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022

CAD$25,960.00 (519,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (General) in English - Literature and Rhetoric

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022

CAD$25,960.00 (519,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (General) in Gerontology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022

CAD$25,960.00 (519,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (General) in History

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022

CAD$25,960.00 (519,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (General) in Law and Justice

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022

CAD$25,960.00 (519,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (General) in Psychology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022

CAD$25,960.00 (519,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (General) in Sociology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022

CAD$25,960.00 (519,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts / Bachelor of Education in Education

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022

CAD$25,960.00 (519,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Computer Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022

CAD$25,960.00 (519,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học