8 khóa học Sustainability tại Lakehead University

canada

3460

62

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Certificate in Environmental Sustainability

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1.5 FCE'S OF REQUIRED COURSES AND 1.0 FCE OF ELECTIVES

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$26,037.16 (444,682,862 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Honours Bachelor of Arts and Science (HBASc) - Environmental Sustainability

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$26,037.16 (444,682,862 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Honours BASc (Environmental Sustainability Major) Co-op Option

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$26,037.16 (444,682,862 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Honours BASc (Environmental Sustainability Major) for Graduates of a College Environmental Techno ...

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$26,037.16 (444,682,862 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Honours BASc (Environmental Sustainability Major) with Specialization in Environmental Biotechnology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$26,037.16 (444,682,862 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Honours BASc, BEd (Environmental Sustainability) P/J

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$26,037.16 (444,682,862 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Health Sciences with Specialization in Social-Ecological Systems, Sustainability and He ...

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - WITHIN SIX TERMS (2 YEARS)

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020

CAD$23,787.21 (406,256,467 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Honours BASc (Environmental Sustainability Major) for Graduates of a College Ecosystem Management ...

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$26,037.16 (444,682,862 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Lakehead giúp học viên thành công với đội ngũ cố vấn học tập, chương trình học thực tế, cơ sở vật chất tiên tiến và môi trường tự nhiên tươi đẹp.

  • Đại học Nghiên cứu bậc Đại học hàng đầu Canada
  • Top 10 Đại học đào tạo cử nhân hàng đầu Canada
  • Trụ sở ở Ontario, với các cơ sở tại Thunder Bay và Orillia
  • 96,7% sinh viên có việc làm trong vòng 2 năm sau tốt nghiệp