COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

8 khóa học Y tại Lakehead University

canada

3340

60

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

HBSc (Chemistry) with Specialization in Medical Sciences

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2021

CAD$26,312.13 (463,421,958 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Arts in Clinical Psychology (Specialization in Women's Studies)

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - WITHIN SIX TERMS (2 YEARS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$23,787.21 (418,951,846 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Health Sciences (Specialization in Epidemiology)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - WITHIN SIX TERMS (2 YEARS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$23,787.21 (418,951,846 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Health Sciences (Specialization in Gerontology)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - WITHIN SIX TERMS (2 YEARS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$23,787.21 (418,951,846 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Health Sciences (Specialization in Indigenous and Northern Health)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - WITHIN SIX TERMS (2 YEARS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$23,787.21 (418,951,846 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Public Health with Specialization in Epidemiology (Course Option)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - WITHIN SIX TERMS (2 YEARS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$23,787.21 (418,951,846 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Public Health with Specialization in Epidemiology (Thesis Option)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - WITHIN SIX TERMS (2 YEARS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$23,787.21 (418,951,846 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy in Health Sciences

6 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - OVER 4 YEARS (12 TERMS) ON A FULL-TIME BASIS, OR OVER 8 YEARS (24 TERMS) ON A FLEXIBLE FULL-TIME BASIS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$19,797.22 (348,678,213 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Lakehead giúp học viên thành công với đội ngũ cố vấn học tập, chương trình học thực tế, cơ sở vật chất tiên tiến và môi trường tự nhiên tươi đẹp.

  • Đại học Nghiên cứu bậc Đại học hàng đầu Canada
  • Top 10 Đại học đào tạo cử nhân hàng đầu Canada
  • Trụ sở ở Ontario, với các cơ sở tại Thunder Bay và Orillia
  • 96,7% sinh viên có việc làm trong vòng 2 năm sau tốt nghiệp