COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

42 khóa học Y tế và sức khỏe tại Lakehead University

canada

3398

61

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (BA) / Bachelor of Education (BEd) - Psychology

27 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - PRIMARY/JUNIOR AND INTERMEDIATE/SENIOR - 5 YEARS

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$23,731.00 (410,180,510 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts (BA) in Psychology

47 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS OR 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$23,731.00 (410,180,510 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Psychology and Philosophy

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$23,731.00 (410,180,510 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (BSc) / Bachelor of Education (BEd) - Psychology

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 YEARS OR 6 YEARS

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$23,731.00 (410,180,510 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science (BSc) in Psychology

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS OR 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$23,731.00 (410,180,510 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Nursing (BScN) (Compressed)

40 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$26,337.13 (455,226,388 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Nursing (BScN) in Collaboration with Confederation College

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$26,337.13 (455,226,388 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

HBSc (Chemistry) with Specialization in Medical Sciences

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$26,312.13 (454,794,274 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Honours BA, BEd (Psychology Major) P/J I/S

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - PRIMARY/JUNIOR AND INTERMEDIATE/SENIOR - 6 YEARS

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$26,312.13 (454,794,274 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Honours Bachelor of Arts (HBA) - Gerontology and Psychology Major

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$23,731.00 (410,180,510 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Honours Bachelor of Arts (HBA) - Specialized Honours in Psychology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$26,312.13 (454,794,274 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Honours Bachelor of Arts (HBA) in Philosophy and Psychology

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$26,312.13 (454,794,274 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Lakehead giúp học viên thành công với đội ngũ cố vấn học tập, chương trình học thực tế, cơ sở vật chất tiên tiến và môi trường tự nhiên tươi đẹp.

  • Đại học Nghiên cứu bậc Đại học hàng đầu Canada
  • Top 10 Đại học đào tạo cử nhân hàng đầu Canada
  • Trụ sở ở Ontario, với các cơ sở tại Thunder Bay và Orillia
  • 96,7% sinh viên có việc làm trong vòng 2 năm sau tốt nghiệp