23 khóa học Khoa học đại cương tại Lakehead University

canada

3453

62

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Applied Life Sciences, Honours Bachelor of Science with Concentration in Biomedical Sciences

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$26,312.13 (449,379,014 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts and Science (BASc) / Bachelor of Education (BEd) in Interdisciplinary Studies

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$26,009.51 (444,210,634 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts and Science (BASc) in Interdisciplinary Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 OR 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$26,009.51 (444,210,634 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Applied Life Sciences Major)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - Four Year Non-Direct Entry program

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$23,731.00 (405,296,469 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (BSc) / Bachelor of Education (BEd) - Anthropology

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - PRIMARY/JUNIOR LEVEL - 5 YEARS

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$23,731.00 (405,296,469 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (BSc) / Bachelor of Education (BEd) - Earth Science

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$26,312.13 (449,379,014 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (BSc) / Bachelor of Education (BEd) - Geography

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - PRIMARY/JUNIOR; INTERMEDIATE-SENIOR LEVEL - 5 YEARS

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$23,731.00 (405,296,469 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (BSc) / Bachelor of Education (BEd) in Natural Science

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$26,312.13 (449,379,014 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (BSc) in General Science

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$26,009.51 (444,210,634 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (BSc) in Natural Science

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$26,312.13 (449,379,014 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Natural Science) / Honours Bachelor of Outdoor Recreation (HBOR)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$26,357.13 (450,147,559 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Honours Bachelor of Arts and Science (HBASc) / BEd in Interdisciplinary Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 YEARS OR 5 YEAR ACCELERATED

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$26,009.51 (444,210,634 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Lakehead giúp học viên thành công với đội ngũ cố vấn học tập, chương trình học thực tế, cơ sở vật chất tiên tiến và môi trường tự nhiên tươi đẹp.

  • Đại học Nghiên cứu bậc Đại học hàng đầu Canada
  • Top 10 Đại học đào tạo cử nhân hàng đầu Canada
  • Trụ sở ở Ontario, với các cơ sở tại Thunder Bay và Orillia
  • 96,7% sinh viên có việc làm trong vòng 2 năm sau tốt nghiệp