6 khóa học Chăm sóc cá nhân và Thể dục tại Lakehead University

null

3235

55

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (BA) in Geography / Honours Bachelor of Outdoor Recreation (HBOR)

54 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Năm 2020, 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$23,731.00 (392,497,090 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (BA) in History / Honours Bachelor of Outdoor Recreation

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Năm 2020, 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$23,731.00 (392,497,090 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (BA) in Women's Studies / Honours Bachelor of Outdoor Recreation (HBOR)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Năm 2020, 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$23,731.00 (392,497,090 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Natural Science) / Honours Bachelor of Outdoor Recreation (HBOR)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Năm 2020, 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$23,731.00 (392,497,090 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Honours Bachelor of Outdoor Recreation

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Năm 2020, 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$23,731.00 (392,497,090 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Honours Bachelor of Outdoor Recreation (HBOR) / Bachelor of Education (BEd)

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - PRIMARY/JUNIOR; INTERMEDIATE/SENIOR LEVEL - 6 YEARS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Năm 2020, 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$23,731.00 (392,497,090 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Lakehead giúp sinh viên thành công nhờ đội ngũ cố vấn học tập, chương trình học thực tế, nghiên cứu tiên tiến và môi trường học tự nhiên tươi đẹp

  • Trường Nghiên cứu bậc Đại học hàng đầu Canada
  • Nằm trong Top 10 trường Đại học hàng đầu Canada
  • Cơ sở chính ở Ontario, học xá ở Thunder Bay và Orillia
  • Tỷ lệ có việc làm 94% trong vòng 2 năm sau khi tốt nghiệp