6 khóa học Chăm sóc cá nhân và Thể dục tại Lakehead University

null

3458

62

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (BA) in Geography / Honours Bachelor of Outdoor Recreation (HBOR)

38 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$23,731.00 (406,456,770 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in History / Honours Bachelor of Outdoor Recreation

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$23,731.00 (406,456,770 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Natural Science) / Honours Bachelor of Outdoor Recreation (HBOR)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$26,357.13 (451,436,262 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

HBOR, BEd (Outdoor Recreation) P/J I/S

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - PRIMARY/JUNIOR; INTERMEDIATE/SENIOR LEVEL - 6 YEARS

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$26,312.13 (450,665,516 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Honours Bachelor of Outdoor Recreation

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$26,357.13 (451,436,262 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Women's Studies / Honours Bachelor of Outdoor Recreation (HBOR)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$26,312.13 (450,665,516 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Lakehead giúp học viên thành công với đội ngũ cố vấn học tập, chương trình học thực tế, cơ sở vật chất tiên tiến và môi trường tự nhiên tươi đẹp.

  • Đại học Nghiên cứu bậc Đại học hàng đầu Canada
  • Top 10 Đại học đào tạo cử nhân hàng đầu Canada
  • Trụ sở ở Ontario, với các cơ sở tại Thunder Bay và Orillia
  • 96,7% sinh viên có việc làm trong vòng 2 năm sau tốt nghiệp