5 khóa học Kỹ thuật tại Lakehead University

null

3742

29

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Engineering (BEng) - Chemical Engineering

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$28,400.00 (498,119,284 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering (BEng) - Civil Engineering

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$28,400.00 (498,119,284 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering (BEng) - Electrical Engineering

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$28,400.00 (498,119,284 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering (BEng) - Mechanical Engineering

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$28,400.00 (498,119,284 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Honours Bachelor of Science (HBSc) - Water Resource Science

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$23,731.00 (416,227,772 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Lakehead giúp sinh viên thành công nhờ đội ngũ cố vấn học tập, chương trình học thực tế, nghiên cứu tiên tiến và môi trường học tự nhiên tươi đẹp

  • Trường Nghiên cứu bậc Đại học hàng đầu Canada
  • Nằm trong Top 10 trường Đại học hàng đầu Canada
  • Cơ sở chính ở Ontario, học xá ở Thunder Bay và Orillia
  • Tỷ lệ có việc làm 94,5% trong vòng 2 năm sau khi tốt nghiệp