COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

12 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Lakehead University

null

2698

30

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Engineering (Software Engineering)

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2021

CAD$33,412.13 (608,149,488 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Computer Science

36 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS OR 4 YEARS (NON-DIRECT ENTRY PROGRAM); CO-OP PROGRAM: 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2021

CAD$23,731.00 (431,938,805 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Certificate Program in Geomatics

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$26,312.13 (478,919,134 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Honours Bachelor of Commerce

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2021

CAD$29,359.51 (534,385,894 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Honours Bachelor of Science (HBSc) - Bioinformatics

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2021

CAD$26,312.13 (478,919,134 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Honours Bachelor of Science (HBSc) - Computer Science

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS OR 5 YEARS (CO-OPERATIVE PROGRAM)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2021

CAD$23,731.00 (431,938,805 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Honours Bachelor of Science in Computer Science Degree with Computer Programming Diploma

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (ALL FALL 2020 UNDERGRADUATE COURSES WILL BE DELIVERED ONLINE)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$26,037.16 (473,914,279 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Science in Computer Science

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MASTER’S BY COURSE (1 YEAR); MASTER'S BY PROJECT (2 YEARS); MASTER'S BY THESIS (2 YEARS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$24,787.23 (451,163,731 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Science in Engineering in Electrical and Computer Engineering

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - WITHIN SIX TERMS (2 YEARS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$30,787.23 (560,372,480 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

PhD - Doctor of Philosophy in Engineering (Electrical and Computer Engineering)

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF NINE TERMS (THREE YEARS) TO A MAXIMUM OF 12 TERMS (FOUR YEARS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$19,797.22 (360,338,272 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Software Engineering, Bachelor of Engineering with Diploma in Engineering Technology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$32,000.00 (582,446,662 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Software Engineering, Bachelor of Engineering/Master of Business Administration

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$38,587.23 (702,343,854 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Lakehead University

Lakehead giúp học viên thành công với đội ngũ cố vấn học tập, chương trình học thực tế, cơ sở vật chất tiên tiến và môi trường tự nhiên tươi đẹp.

  • Đại học Nghiên cứu bậc Đại học hàng đầu Canada
  • Top 10 Đại học đào tạo cử nhân hàng đầu Canada
  • Trụ sở ở Ontario, với các cơ sở tại Thunder Bay và Orillia
  • 96,7% sinh viên có việc làm trong vòng 2 năm sau tốt nghiệp