7 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Lakehead University

null

3246

56

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Engineering (Software Engineering)

32 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Năm 2020, 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$28,400.00 (473,086,439 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Computer Science

40 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS OR 4 YEARS (NON-DIRECT ENTRY PROGRAM); CO-OP PROGRAM: 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Năm 2020, 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$23,731.00 (395,310,362 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Honours Bachelor of Science (HBSc) - Bioinformatics

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Năm 2020, 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$23,731.00 (395,310,362 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Honours Bachelor of Science (HBSc) - Computer Science

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS OR 5 YEARS (CO-OPERATIVE PROGRAM)

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Năm 2020, 8 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$23,731.00 (395,310,362 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Computer Science

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MASTER’S BY COURSE (1 YEAR); MASTER'S BY PROJECT (2 YEARS); MASTER'S BY THESIS (2 YEARS)

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020

CAD$22,400.00 (373,138,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Engineering in Electrical and Computer Engineering

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - WITHIN SIX TERMS (2 YEARS)

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020

CAD$27,000.00 (449,765,276 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Engineering (Electrical and Computer Engineering)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF NINE TERMS (THREE YEARS) TO A MAXIMUM OF 12 TERMS (FOUR YEARS)

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020

CAD$18,999.99 (316,501,324 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Lakehead giúp sinh viên thành công nhờ đội ngũ cố vấn học tập, chương trình học thực tế, nghiên cứu tiên tiến và môi trường học tự nhiên tươi đẹp

  • Trường Nghiên cứu bậc Đại học hàng đầu Canada
  • Nằm trong Top 10 trường Đại học hàng đầu Canada
  • Cơ sở chính ở Ontario, học xá ở Thunder Bay và Orillia
  • Tỷ lệ có việc làm 94% trong vòng 2 năm sau khi tốt nghiệp