1 khóa học Báo chí bậc đại học tại Kwantlen Polytechnic University

canada

2285

6

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Journalism (Also Honours)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - : 120

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến August 2020

CAD$19,740.90 (350,077,297 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH