Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

33 khóa học tại MacEwan University

canada

1829

16

Khóa học tiếng Anh Học bổng

Bachelor of Arts

43 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Năm 2023, 6 Tháng Chín 2023

CAD$27,324.00 (455,400,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Child and Youth Care

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Năm 2023, 6 Tháng Chín 2023

CAD$27,324.00 (455,400,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Commerce

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Năm 2023, 6 Tháng Chín 2023

CAD$27,324.00 (455,400,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Communication Studies

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Năm 2023, 6 Tháng Chín 2023

CAD$27,324.00 (455,400,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Design

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Năm 2023, 6 Tháng Chín 2023

CAD$27,324.00 (455,400,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Early Childhood Curriculum Studies

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Năm 2023, 6 Tháng Chín 2023

CAD$27,324.00 (455,400,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Năm 2023, 6 Tháng Chín 2023

CAD$27,324.00 (455,400,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Music

36 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Năm 2023, 6 Tháng Chín 2023

CAD$27,324.00 (455,400,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Psychiatric Nursing

27 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Năm 2023, 6 Tháng Chín 2023

CAD$27,324.00 (455,400,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Science

33 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Năm 2023, 6 Tháng Chín 2023

CAD$27,324.00 (455,400,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Nursing

63 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Năm 2023, 6 Tháng Chín 2023

CAD$27,324.00 (455,400,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Social Work

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Năm 2023, 6 Tháng Chín 2023

CAD$27,324.00 (455,400,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường MacEwan University

MacEwan cung cấp một nền giáo dục thân thiện, chú trọng sinh viên, nơi người học được lại gần hơn với sự nghiệp mà mình mơ ước.

  • Tọa lạc tại Edmonton, thủ phủ của tỉnh bang Alberta, Canada
  • Hơn 150 cơ hội nghiên cứu và trải nghiệm việc làm
  • Học bổng dành cho sinh viên quốc tế
  • Khoảng 83 phần trăm sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp

Tư vấn du học