COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

69 khóa học tại MacEwan University

canada

751

10

Khóa học tiếng Anh

Academic Pathways

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021, 4 Tháng Một 2022

CAD$20,100.00 (371,176,915 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Applied Human Service Administration

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021, 4 Tháng Một 2022

CAD$20,100.00 (371,176,915 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts - Anthropology

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021, 4 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

30 June 2021, 30 November 2021

CAD$20,100.00 (371,176,915 đ)một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts - Economics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021, 4 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

30 June 2021, 30 November 2021

CAD$20,100.00 (371,176,915 đ)một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts - English

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021, 4 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

30 November 2021

CAD$20,100.00 (371,176,915 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts - History

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021, 4 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

30 November 2021

CAD$20,100.00 (371,176,915 đ)một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts - Philosophy

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021, 4 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

30 November 2021

CAD$20,100.00 (371,176,915 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts - Political Science

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021, 4 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

30 November 2021

CAD$20,100.00 (371,176,915 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts - Psychology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021, 4 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

30 November 2021

CAD$20,100.00 (371,176,915 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts - Sociology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021, 4 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

30 November 2021

CAD$20,100.00 (371,176,915 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Child and Youth Care

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021, 4 Tháng Một 2022

CAD$20,100.00 (371,176,915 đ)một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Commerce - Accounting

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021, 4 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2022

CAD$20,100.00 (371,176,915 đ)một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường MacEwan University

MacEwan cung cấp một nền giáo dục thân thiện, chú trọng sinh viên, nơi người học được lại gần hơn với sự nghiệp mà mình mơ ước.

  • Tọa lạc tại Edmonton, thủ phủ của tỉnh bang Alberta, Canada
  • Hơn 150 cơ hội nghiên cứu và trải nghiệm việc làm
  • Học bổng dành cho sinh viên quốc tế
  • 83% cựu sinh viên tìm được việc làm, 10% tiếp tục việc học